A Call for Linguistic Diversity at the UN’s Civil Society Conference / Alvoko al lingva diverseco en la Civilsocia Konferenco de UN

[Esperanto post la Angla]

“Is English enough? Listening to the world’s many voices” was the subject of a workshop selected for presentation at the United Nations Civil Society Conference in Salt Lake City from 26 to 28 August. The workshop was led by the newly elected president of the Universal Esperanto Association (UEA) Duncan Charters, and included as panelists ESF board member Anna Bennett, representatives of TEJO (the Esperanto youth organization) Hans Becklin and Marcus Griep, and UEA’s representative at UNESCO in Paris, Renée Triolle.

Fundamental to the discussion was the fact that too much international communication advantages speakers of English and disadvantages speakers of other languages. Panelists urged greater awareness of the need for two-way communication without linguistic discrimination – a particularly urgent matter in the partnership of the UN and civil society in the effort to achieve the UN’s seventeen Sustainable Development Goals. Panelists also noted that 2019 is the International Year of Indigenous Languages – a reminder that the voices of all should be heard and understood by the linguistic elite.

UEA has official consultative relations with the United Nations and UNESCO. Although the workshop competed with twenty other simultaneous workshops, attendance was good: some 25 people participated, most of whom asked questions or stayed afterwards to talk with the speakers.

The sole language of the conference was English, despite the fact that large numbers of conference participants had only limited English competence – a point brought out in the discussion that followed the speakers’ presentations. If the UN really wants to eliminate discrimination, one participant suggested, perhaps it needs to work harder to reduce unfair discrimination on the basis of language.

Ms. Triolle, a native French speaker, delivered her remarks in Esperanto – a language, as she pointed out, designed to put everyone on the same linguistic level and to guarantee two-way, democratic communication. Her remarks were interpreted into English by the chair, Dr. Charters.

Support for the session was provided by the Esperantic Studies Foundation.

———–

“Ĉu sufiĉas la angla? Aŭskulti la multajn voĉojn de la mondo” estis la temo de ‘ateliero’ akceptita por prezento en la Konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri Civila Socio, kiu okazis en Salt Lake City (Sallagurbo), Usono, de 26 ĝis 28 aŭgusto. La atelieron gvidis la nove elektita prezidanto de Universala Esperanto-Asocio (UEA) Duncan Charters. Parolis ankaŭ estrarano de Esperantic Studies Foundation Anna Bennett, reprezentantoj de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) Hans Becklin kaj Marcus Griep, kaj la reprezentanto de UEA ĉe Unesko  Renée Triolle.

Fundamenta al la diskuto estis la fakto, ke tro ofte la internacia komunikado donas avantaĝon al parolantoj de la angla lingvo kaj malavantaĝas tiujn de aliaj lingvoj. La prezentantoj emfazis pli fortan konsciiĝon pri la bezono de dudirekta komunikado sen lingva diskriminacio – afero aparte urĝa en la partnerado inter UN kaj la civila socio por atingi la deksep Celojn por Daŭripova Evoluigo de UN. Parolantoj notis ankaŭ, ke la jaro 2019 estas la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj – memorigo, ke ĉies voĉoj estu aŭdataj kaj komprenataj fare de la lingva elito.

UEA havas oficialajn konsultajn rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko. Kvankam la ateliero okazis samtempe kun dudeko de aliaj atelieroj, la partopreno de la publiko estis bona: dudekkvino da homoj ĉeestis, el kiuj la plimulto faris demandojn aŭ restis poste por paroli kun la kontribuintoj.

La sola oficiala lingvo de la Civilsocia Konferenco estis la angla – malgraŭ tio ke grandaj nombroj de konferencanoj havis nur limigitan kapablon en la angla. Tiun punkton oni aparte emfazis en la diskuto kiu sekvis la formalajn paroladojn. Se UN vere volas elimini diskriminacion, asertis unu partopreninto, eble indus, ke ĝi laboru pli forte por redukti maljustan diskriminacion surbaze de lingvoj.

S-ino Triolle, denaska francparolanto, prezentis siajn rimarkojn en Esperanto – lingvo kiu celas (kiel ŝi mem rimarkigis) garantii dudirektan, demokratian komunikadon. Interpretis ŝiajn rimarkojn d-ro Charters.

Finance subtenis la sesion Esperantic Studies Foundation.

Comments are closed