Cel-deklaro

ESF laboras por progresigi la komprenadon kaj praktikadon de lingva justeco en multkultura mondo.

Ni celas disvolvi kaj subteni altnivelan agadon pri esplorado, edukado, kaj interlingva komunikado.

Niaj prioritatoj kaj valoroj formiĝas kadre de daŭra engaĝiĝo kun la monda Esperanto-komunumo, kiel ankaŭ kun esploristoj, edukistoj kaj aktivuloj sur multaj prilingvaj kampoj.

  • Students at Poznan Interlinguistics Program (photo: Ilona Koutny)

Subtenu ESF-on!

Subtenante ESF-on, vi subtenas la strebojn antaŭenigi lingvan egalecon en la mondo kaj justan komunikadon tra kulturoj kaj lingvogrupoj. Klaku ĉi tie por fari donacon.

Tonkin elektita kiel Honora Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio

En la unua kunsido de sia Ĝenerala Kunveno, ĉi-jare okazanta unuafoje perrete, la Komitato de UEA donis al Humphrey Tonkin sian plej grandan honorigon, nomante lin Honora Prezidanto de la Asocio. Pasis 56 jaroj de kiam UEA laste donis tian honoron al unu el siaj gvidantoj.

En la motivigo de tiu honoro, la Estraro de UEA nomis Tonkin “sendube la plej influa kaj multflanka gvidanto de UEA en la lastaj kvindek jaroj.” Prezidanto de la Asocio dum tri mandatoj (1974-77, 1977-80 kaj 1986-89), kaj Estrarano dum tri pliaj, la du lastaj kiel Vicprezidanto (1980-83, 1983-86 kaj 2001-04), Tonkin ankaŭ ekster la Estraro faris gravajn kontribuojn sur la kampoj de beletro, esploro kaj dokumentado, kaj eksteraj rilatoj. Pli ol iu ajn alia, li estas ligita al la kreskanta tutmondiĝo de UEA en tiu periodo, kaj al la plialtigo de la prestiĝo de Esperanto en la rondoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko kaj sur la kampoj de lingvopolitiko kaj lingvoplanado.

Tonkin eklernis Esperanton kiel adoleskulo en 1954, kaj du jarojn poste partoprenis en sia unua Universala Kongreso en Kopenhago (de tiam li ĉeestis pli ol 50 UK-ojn). Post pli ol dekjara aktivado en la junulara movado, li transprenis la prezidantecon de UEA en 1974, nur 34-jara. Li multflanke renovigis la strukturojn kaj agadojn de la Asocio, reverkante ĝian Statuton, malfermante oficejojn en Budapeŝto, Antverpeno kaj Novjorko, kaj lanĉante plurajn iniciatojn por resanigi ĝiajn financojn. Samtempe li modernigis kaj plifortigis la Centron de Esploro kaj Dokumentado, kies faka revuo Lingvaj Problemoj kaj Lingvoplanado sub lia tridekjara ĉefredaktado atingis la unuan rangon de internaciaj revuoj sur tiu kampo. Li multe verkis kaj tradukis en Esperanto (i.a. du dramoj de Ŝekspiro kaj la esearo Lingvo kaj popolo, 2006), kaj krome zorgis pri la anglaj tradukoj de pluraj gravaj E-verkoj, i.a. La danĝera lingvo de Lins. Li estis ankaŭ populara kaj ofta preleganto en la Internacia Kongresa Universitato, en la Interlingvistikaj Studoj de Poznan, kaj en aliaj klerigaj kaj movadaj aranĝoj. De 2004 ĝis 2016 li prezidis la Belartajn Konkursojn, kaj tra eĉ pli longa periodo li gvidis la rilatojn de UEA kun Unuiĝintaj Nacioj, lastatempe reprezentante ĝin en la Komitato de Ne-Registaraj Organizoj ĉe la Ekonomia kaj Socia Konsilio. Ekde 1968 li estas krome, preskaŭ seninterrompe, la prezidanto de la usona Esperantic Studies Foundation, kiu ludas pli kaj pli gravan evoluigan rolon por UEA kaj la movado en la lastaj du jardekoj.

Ĝisdatigo pri Tekstaro kaj PIV 2020

de Bertilo Wennegrin

Nova ESF Blogo

La nova blogo esfconnected.org informas pri la laboro, servoj, atingoj, ktp de ESF, kiel publika
vizaĝo de la fonduso al la klera ekstera mondo. Artikoloj estos verkitaj de la estraro,
subtenatoj, la konsilantaro, organizantoj de simpozioj, kaj apartaj invititoj. La blogo nun
funkcias; bonvolu aboni, legi la afiŝojn kaj lasi komentojn!Klaku tie ĉi por pli da informo.

Subscribe to our Newsletter

donors_treffle_mercier

Mi ne hezitas subteni ESF, ĉar por mi tiu fondaĵo estas la plej grava kaj efika por disvastigi kaj akceptigi Esperanton. Sufiĉas konsideri la diversajn aktivecojn, kiujn subtenas ESF, por kompreni ke la mono donita al tiu fondaĵo estas bonege uzata kaj donas konkretajn kaj utilajn fruktojn.

(Trefflé Mercier, Kanado)

 

donors_fernando_maia_jrMi donacas al ESF, ĉar mi konsentas kaj fidas je la realigata laboro. ESF tenas kaj subtenas kelkajn el la plej gravaj spacoj por Esperanto en la reto, ĉiam kun moderna rigardo kaj entuziasmigaj rezultoj.

(Fernando Maia Jr., Brazilo)

Ĝisdatigo pri ESF 2020

ESF Aktuale de Grand Goodall

Ligiloj al kelkaj projektoj de ESF

Comments are closed