Usona Printempa & Somera Esperanto Kursaro (NASK) 2022

William Peace University, Raleigh, NC

Registru Nun!

 

Interreta, pretiga, kurso en Marto

Tri niveloj de la somera programo en Julio.

Stipendioj Marjorie Boulton Anoncite

29 Junio 2021

DU JUNAJ ESPLORISTOJ RICEVIS STIPENDIOJN MARJORIE BOULTON

Guilherme Moreira Fians kaj Edwin Michielsen ricevis la Stipendiojn Marjorie Boulton de la jaro 2021, laŭ lastatempa anonco de ESF (Esperantic Studies Foundation).

Guilherme Moreira Fians (Brazilo) doktoriĝis pri socia antropologio en la Universitato de Manĉestro (Britio) en 2019, kaj estas nuntempe Lekciisto pri Antropologio en la Universitato de Brazilio. Li estas kunredaktoro de la revuo Esperantologio / Esperanto Studies kaj estrarano de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED).  Liaj nunaj esploroj estas bazitaj je la temo de lia doktora disertacio: etnografia studo pri la Esperanto-movado en Francio. La esploroj celas kompreni kiel lingvoj kaj ciferecaj komunikiloj havas efikon je la maniero laŭ kiu homoj evoluigas kaj plukomunikas politikajn perspektivojn.  “Mia projekto esploras kiel dekstremaj naciistoj mobilizas haketojn, ret-robotojn, lingvojn kaj aliajn diskursajn mekanismojn por igi retajn politikajn diskutojn pli dinamikaj kaj, samtempe, pli konfrontaj,” klarigis d-ro Fians. “Mi esploros tiujn temojn el originala perspektivo kiu klarigos la manifestiĝojn de tiuj fenomenoj trans landlimojn, kun fokuso je brazilaj Esperanto-parolantoj.”

Edwin Michielsen (Nederlando kaj Kanado) posedas bakalaŭran kaj magistran diplomojn pri japanaj studoj de la Universitato de Leiden, kaj lastatempe (2021) doktoriĝis ĉe la Universitato de Toronto per disertacio pri “Proletaj artoj kaj internaciismo en Orienta Azio.” Li rolis kiel gastesploristo en la Universitato Ŭaseda kaj kiel Juna Gasta Esploristo en Seula Nacia Universitato, kaj faris pliajn esplorojn en Ĉinio (Universitato Tsinghua) kaj Japanio (Tokia Universitato). Lia Stipendio Marjorie Boulton ebligos plian viziton al Ŭaseda-Universitato kaj al la Japana Esperanto-Instituto por esplori pri la frua historio de Esperanto en Japanio kaj Ĉinio, kaj precipe pri la maniero laŭ kiu Esperanto estis utiligata de proletaj verkistoj en la unua duono de la dudeka jarcento por konstrui tutmondan lingvan solidarecon kontraŭ imperiaj lingvoj kaj lingva subpremo.

La Stipendioj Boulton estas tiel titolitaj memore al Marjorie Boulton (1924-2017), eminenta poeto kaj esploristo pri Esperanto tra multaj jaroj, bone konata ankaŭ kiel edukisto kaj esploristo pri anglaj lingvo kaj literaturo.  Aŭtoro de serio de ok enkondukaj libroj pri literaturo ekde The Anatomy of Poetry (1953), d-rino Boulton verkis ankaŭ la norman biografion de la fondinto de Esperanto, L.L. Zamenhof, en du eldonoj – angla kaj Esperanta. En Esperanto ŝi verkis originalajn poemojn, eseojn kaj teatraĵojn. Ŝi havis doktoran diplomon de la Oksforda Universitato kaj estis membro de la Akademio de Esperanto.

“Ni ĝojas povi helpi tiujn du junajn fakulojn en ilia ekzamenado de la maniero laŭ kiu la movado por la Internacia Lingvo Esperanto interrilatiĝas kun pli vastaj politikaj kaj lingvaj fortoj,” komentis Charles O. Mays, ĉefdirektoro de Esperantic Studies Foundation. “Ni sentas nin honorataj, ke ni povas bonvenigi ilin en la esploran komunumon de ESF.”

 


Cel-deklaro

ESF laboras por progresigi la komprenadon kaj praktikadon de lingva justeco en multkultura mondo.

Ni celas disvolvi kaj subteni altnivelan agadon pri esplorado, edukado, kaj interlingva komunikado.

Niaj prioritatoj kaj valoroj formiĝas kadre de daŭra engaĝiĝo kun la monda Esperanto-komunumo, kiel ankaŭ kun esploristoj, edukistoj kaj aktivuloj sur multaj prilingvaj kampoj.

  • Students at Poznan Interlinguistics Program (photo: Ilona Koutny)

Subtenu ESF-on!

Subtenante ESF-on, vi subtenas la strebojn antaŭenigi lingvan egalecon en la mondo kaj justan komunikadon tra kulturoj kaj lingvogrupoj. Klaku ĉi tie por fari donacon.

Ĝisdatigo pri Tekstaro kaj PIV 2020

de Bertilo Wennegrin

Volontulu kun ESF
Klaku por detaloj

  • Skribanto de Dank-notoj

Kun granda plezuro, mi ŝatus anonci ke la rezultoj de mia lasta antropologia esploro pri Esperanto estis publikigita libroforme!
Se vi volas scii pli pri kial anarkiistoj kaj komunistoj en Francio lernas Esperanton por diskuti politikon internacie aŭ pri kiel junuloj ligas lingvan justecon kun libera programaro - tio libro estas por vi!

Aĉetu la libron!

La Universitato de Kembriĝo Donas Honoran Doktorecon al António Guterres
Klaku Legi la Rimarkojn de António Guterres ĉe la Universitato de Kembriĝo okaze de akcepto de honora doktoreco

ESF Blogo

La nova blogo esfconnected.org informas pri la laboro, servoj, atingoj, ktp de ESF, kiel publika
vizaĝo de la fonduso al la klera ekstera mondo. Artikoloj estos verkitaj de la estraro,
subtenatoj, la konsilantaro, organizantoj de simpozioj, kaj apartaj invititoj. La blogo nun
funkcias; bonvolu aboni, legi la afiŝojn kaj lasi komentojn!Klaku tie ĉi por pli da informo.

Subscribe to our Newsletter

donors_treffle_mercier

Mi ne hezitas subteni ESF, ĉar por mi tiu fondaĵo estas la plej grava kaj efika por disvastigi kaj akceptigi Esperanton. Sufiĉas konsideri la diversajn aktivecojn, kiujn subtenas ESF, por kompreni ke la mono donita al tiu fondaĵo estas bonege uzata kaj donas konkretajn kaj utilajn fruktojn.

(Trefflé Mercier, Kanado)

 

donors_fernando_maia_jrMi donacas al ESF, ĉar mi konsentas kaj fidas je la realigata laboro. ESF tenas kaj subtenas kelkajn el la plej gravaj spacoj por Esperanto en la reto, ĉiam kun moderna rigardo kaj entuziasmigaj rezultoj.

(Fernando Maia Jr., Brazilo)

Ĝisdatigo pri ESF 2020

ESF Aktuale de Grand Goodall

Ligiloj al kelkaj projektoj de ESF

Comments are closed