Kiu ni estas

 

ESF estas gvidata fare de volontula estraro, kiu nun konsistas el ok membroj. Kvar estraranoj estas fakuloj de kanadaj kaj usonaj universitatoj. Ĉiuj estraranoj havas la komunan intereson (interalie) pri mondaj lingvoproblemoj, lingvopolitiko kaj planado, interlingvistiko, Esperanto, lingvistikaj teknologioj kaj tutmonda edukado. La informoj pri la estraro, inkluzive la kontaktojn, troviĝas en ĉi tiu sekcio.

La plena estraro renkontiĝas kutime unufoje monate per telefon-konferenco por priparoli daŭrajn programojn, novajn iniciatojn kaj superrigardi la ĝeneralan funkciadon. La ESF-estraro ankaŭ renkontiĝas por ĉiujara strategia plan-sesio almenaŭ unufoje jare. En la jaro 2008, la estraro starigis Plenum-komitaton kiu konsistis el kelkaj kernaj estraranoj kaj la Administra Direktoro, por ĉiusemajne priparoli la aferojn de la organizo. La Plenum-Komitato ankaŭ tralegas ĉiujn senditajn proponojn kaj plusendas al la plena estraro por fina decido tiujn proponojn, kiuj koincidas kun la interesoj kaj postuloj de ESF.

ESF-Estraro

Humphrey Tonkin
President, Co-Founder | Prezidanto, Kunfondinto

Emeritus Professor of the Humanities and President Emeritus, University of Hartford (U.S.) | Emerita Profesoro de homaraj sciencoj kaj emerita prezidanto de University of Hartford (Usono)v

EmailMore info: English
Grant Goodall
Vice President | Vic-Prezidanto

Professor of Linguistics and Director of the Linguistics Language Program at the University of California, San Diego (U.S.) | Profesoro pri lingvistiko kaj direktoro de la universitata lingvoprogramo en University of California, San Diego (Usono).

More about Goodall
Derek Roff
Secretary | Sekretario
Retired director of Language Learning Center of University of New Mexico (U.S.) | Emerita direktoro de Lingvo-Lerna Centro de la Universitato de Nova Meksiko (Usono)
More about Derek Roff
Anna Bennett
Treasurer | Kasisto

Retired Certified Public Accountant (CPA), formerly certified in Oregon, Idaho and Colorado | Emeritiĝinta Atestita Publika Kontisto (CPA), antaŭe atestita en Oregono, Idaho kaj Kolorado.

EmailMore info about Anna
Mark Fettes
Vice President | Vic-Prezidanto

Associate Professor in the Faculty of Education at Simon Fraser University (Canada), Past president of World Esperanto Association | Asocia profesoro en la Fakultato pri Edukado en universitato Simon Fraser (Kanado), Iama prezidanto de Universala Esperanto-Asocio.

EmailMore details on Mark Fettes
Wallace G. Du Temple
Director, Investments Officer | Estrarano, Invest-oficisto
Former Principal of the Victor Sammurtuk School, Chesterfield Inlet (Nunavut, Canada) | Antaŭa lernejestro de Victor Sammurtuk School en Chesterfield Inlet (Nunavut, Kanado)
Geoffrey Greatrex
Director | Estrarano
Professor in the Department of Classics and Religious Studies at the University of Ottawa (Canada) | Profesoro en la fako de klasikaj kaj religiaj studoj en la universitato de Otavo (Kanado)
EmailFind out more about Geoffrey Greatrex
Hans Becklin
Director | Estrarano

Pastor | Pastro

Sebastian Schulman
Director / Estrarano
Sebastian Schulman is the Executive Director of KlezKanada | Sebastian Schulman estas la Ĉefdirektoro de KlezKanada

Comments are closed