Procedo por Peti Subvenciojn de ESF

La Fondaĵo havas du subvenciajn programojn:

Unu por Interlingvistika Subteno kaj alia por Ĝenerala Subteno.

La Programo por Interlingvistika Subteno (IS)

La Programo por Interlingvistika Subteno (IS) estas administrata de internacia komisiono sub aŭspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). Ĝi aljuĝas malgrandajn subvenciojn, kutime malpli ol $2000, por helpi fakulojn kaj jam spertajn studentojn plenumi esplorojn en la fakoj lingvo-planado, interlingvistiko, transnacia lingva politiko, lingva justeco, kaj planlingvoj (inkluzive Esperanton). La subvencioj povas subteni aĉeton de (aŭ aliron al) esploraj materialoj, partoprenon en konferencoj, vojaĝadon al esplorbibliotekoj, subtenon de surkampa laboro, evoluigon de retejoj, kostojn de publikigo, k.s. Subvencioj IS estas aljuĝataj konkurse kaj kutime devas esti uzataj ene de unu jaro de ricevo de la subvencio. Limdatojn vidu ĉi-sube.

La Programo por Ĝenerala Subteno (ĜS)

La Programo por Ĝenerala Subteno (ĜS) kovras ĉiujn tri aktualajn prioritatojn de ESF: Esploradon, Edukadon, kaj Konservadon. Ĝi estas malferma al individuoj kaj organizaĵoj, inkluzive de universitatoj. Subvenciojn oni aljuĝas konkurse. Kvankam plej multaj subvencioj estas malgrandaj kaj kutime devas esti uzataj ene de unu jaro de ricevo, foje subvencioj estas aljuĝataj por pli longaj periodoj kaj en pli grandaj sumoj. Antaŭ ol peti subtenon, estas konsilinde sendi mallongan mesaĝon al admin (ĉe) esperantic.org, por demandi ĉu la propono taŭgas. Petoj ĜS estas traktataj de subkomitato de la Estraro de ESF. Petoj ĜS kiuj tamen kongruas kun la gvidlinioj IS estos plusendataj al la Komisiono IS.

 

Limdatoj por petoj kaj respondoj.

Limdatoj por petoj kaj respondoj.  ESF starigis tri limdatojn jare por subvencipetoj (en ambaŭ ĉi-supraj programoj):

 • 31 januaro
 • 30 aprilo
 • 30 septembro

Laŭeble, petantoj ricevos informon pri akcepto aŭ malakcepto ene de unu monato ekde la koncerna  limdato, kvankam ESF eble petos pliajn informojn antaŭ ol fari finan decidon – kio do postulus aldonan tempon.

 

 

 

 

 

Kiel peti:

Ni preferas ricevi petojn en la angla aŭ en Esperanto.

Ni rekomendas, ke vi uzu nian subvencipetan formularon. Elektu paĝon unu por peto en la Angla kaj paĝon du por peto en Esperanto.

Ĉiu propono enhavu la jenon:

 • Mallongan resumon (1-3 frazoj)
 • Priskribon de antaŭvidataj rezultoj kaj produktoj (ekz. artikolo, libro, esplora raporto, retejo)
 • Buĝeton (ESF emas favori proponojn en kiuj parto de la kosto estas financata el aliaj fontoj)
 • Mallongajn biografiojn de partoprenantoj en la projekto, inkluzive de iliaj kvalifikaĵoj por partopreni en la projekto
 • Klarigon pri la kongruo de la projekto kun la prioritatoj de ESF.
 • Aldonu tri referencojn

Proponojn oni sendu al: admin@esperantic.org

Pliaj demandoj

 • Partopreno en konferenco. Ĉu la proponanto prezentos referaĵon en la konferenco?
 • Subteno de esploroj kaj/aŭ surkampa laboro. Kiujn planojn oni havas koncerne publikigon kaj disvastigon de la rezultoj?
 • Evoluigo de retejoj. Kiun celon havos la retejo? Kiel granda ĝi estos? Kian efikon de la projekto oni antaŭvidas? Kiujn planojn oni havas por longdaŭra ĝisdatigo de la retejo?
 • Subteno de monografioj kaj aliaj eldonaĵoj. Kiun laboron oni jam kompletigis, kiun legantaron/uzantaron oni celas, kiuj verkoj jam ekzistas en tiu ĉi kampo, kaj kiun efikon la verko celas?

Aldonaj gvidilinoj kaj informoj

 • Ĉar estas multaj rimedoj por helpi komencantojn lerni Esperanton (Duolingo, Lernu.net, lokaj kursoj, ktp), normale ESF ne financas kursojn de Esperanto por komencantoj.
 • ESF preferas proponojn kiuj montras kostodividon kun aliaj organizoj aŭ establoj.
 • Sukcesos tiuj subvencipetoj kiuj plej bone kongruas kun la prioritatoj kaj fokusoj de ESF.
 • Tamen, ESF bonvenigas novdirektajn proponojn kaj foje financas proponojn ekster siaj tujaj prioritatoj. Potencialaj petantoj prefere demandu al ESF antaŭ ol prezenti eventualan proponon ekster niaj jam klarigitaj prioritatoj.
 • ESF ne estas Esperanto-organizo: ĝi interesiĝas pri gamo de temoj kiuj povus inkluzivi Esperanton sed estas fundamente pli larĝaj. Tamen, ESF ja financas projektojn kiuj subtenas la Esperanto-komunumon kiam ili bone kongruas kun la ĝeneralaj prioritatoj de ESF.
 • ESF financas projektojn en ĉiuj mondaj regionoj, sed emas prioritatigi projektojn kiuj iel rilatas al nordamerika publiko.
 • Dataro por pagoj kaj projektaj rezultoj estos interkonsentata kun sukcesa subvencipetanto. Pagoj dependos de liverado de la promesitaj produktoj.
 • Subvencioj estas kutime pagataj laŭ interspacoj. La fina parto de la subvencio estas pagata je kompletigo de la projekto.
 • ESF kutime petas la jenon de subvenciuloj:
  • Bildon kaj vortumon por afiŝo en sociaj amaskomunikiloj.
  • Finan raporton kun la sukcesoj de la projekto aŭ evento, pri kiu ricevis benon kaj pri futuraj planoj, k.t.p.
  • Mallongan artikolon por nia nova blogo ESFConnected
  • Raporteton por inkluvizi en Informilo por Interlingvistoj (IpI) kaj en Angla versio Information for Interlinguists (IfI)
  • Fotojn de la projekto aŭ evento por uzi en la ESF-a retejo
  • Dank-ateston por la subteno
  • Aliajn aĵojn kiuj dependos je la specifoj de la projekto

Comments are closed