Pat Egan, Retired University Instructor and accountant | Emerita Universitata Instruisto kaj librotenisto

Profile: Patricia Egan brings some 45 years of diverse experience in financial services, fund raising, university education, and nonprofit leadership in New York and California to her voluntarism. She holds a BA, University of California at Berkeley; MS, New Jersey Institute of Technology; and MBA, Lorry I. Lokey School of Business and Public Policy, Mills College at Northeastern University. Currently, she is pursuing an M.Phil. at Trinity College Dublin. In addition to Esperanto, Pat is interested in visual and theatre arts, citizen advocacy, and ecology.

Pat learned Esperanto as a child, in Lavina Parsons’s class at Sunnybrae Elementary School (Dr. Edwin Feldman, school principal) in San Mateo, California. As a 10- and 11-year-old girl, she found enjoyment in Esperanto from her other teachers, Cathy and Bill Schulze, Doris Vallon-Wheeler, Peg Barkley, and Gigi Harabagiu, who all were members of the San Francisco Esperanto Regional Organization. Pat attended the TEJO congress in Sarajevo and the UK in Belgrade, Yugoslavia, 1973. Subsequently, she attended the UK in Antwerp (1981) and virtually (2021). She also helped at the Esperanto-USA (formerly Esperanto League of North America) post congresses in San Francisco (1972) and New York (1981).

She studied Esperanto at the North America Summer Course, San Francisco State University, in 1972, 1975, 1997, 1998, 1999, and, virtually, in 2021. She also completed the course, The Nakamura Theory, lessons 1-26, at Lernu.net and reached the fifth level at Duolingo, 2019-2021. She enjoyed participating in the conversation group, Esperanto at Stanford University, under the guidance of Trio (Ed) Williger.

As a volunteer, Pat served as a board member of the UEA’s New York (UN) office, 1980-1984 and again in 2009. She now gives volunteer service on various tax matters, etc., to the Esperantic Studies Foundation in the USA. She is a life member of UEA, Esperanto-USA, and the San Francisco Esperanto Regional Organization. With her move from the USA to Ireland, Pat is a member of the Esperanto Association of Ireland.

Profilo: Profesie, Patricia laboris kiel spertulo de financaj aferoj, donacaj aferoj, universita edukado, kaj estrarano de senprofitaj organizaĵoj. Ŝi ricevis bakalaŭran gradon ĉe la Universitato de Kalifornio en Berklio kaj magistriĝis ĉe la Novĵersea instituto de teknologio. Poste, ŝi ricevis magistran gradon pri komerca administrado kaj publikaj aferoj ĉe Mills Kolegio je Nordorienta Universitato.  Patricia nun studas je la post-gradita nivelo ĉe Trinity Kolegio en Dublino. La artoj vidaj kaj teatraĵaj, la civitana aktiveco, kaj la ekologio ankaŭ interesas al ŝi.

Patricia Egan esperantistiĝis kiel infano, lernanto de S-ino Lavina Parsons k. D-ro Edwin Feldman ĉe Sunnybrae Lernejo en San Mateo, Kalifornio. Kiel 10- kaj 11-jaraĝa knabino, ŝi akiris la ĝojon de nia lingvo de aliaj instruistoj, Katinjo kaj Vilĉjo Schulze, Dorinjo Vallon-Wheeler, Peg Barkley, kaj Ĝiĝi Harabaĝiu, kiuj ĉiuj estis membroj de la Sanfranciska Esperanto Regiona Organizo. Patricia aliĝis la TEJO kongreson en Sarajevo kaj la UK en Beogrado, Jugoslavio, 1973. Poste, ŝi aliĝis la UK en Anverpeno (1981) kaj virtuale (2021). Ŝi ankaŭ iom helpis ĉe la post-kongresoj de Esperanto USA (antaŭe, Esperanto-Ligo por Norda Ameriko) en Sanfrancisko (1972) kaj en Novjorko (1981).

Ŝi studis Esperanton ĉe la Nord-Amerika Somera Kursaro, Sanfrancisko Stat-Universitato, en 1972, 1975, 1997, 1998, 1999, kaj, virtuale, en 2021. Ŝi ankaŭ finis la kurson, La Teorion Nakamuran, lecionojn 1-26, ĉe Lernu.net kaj atingis la 5-an nivelon ĉe Duolingo, 2019-2021. Ŝi ĝojis partopreni en la konversacia grupo, Esperanto ĉe Stanford Universitato, gvidite de Trio (Ed) Williger.

Kiel volontulo, Patricia servis kiel estrarano de la Novjorka (UN) oficejo de UEA, 1980-1984, kaj denove en 2009. Nun, ŝi donas volontan servon pri diversaj impostaj aferoj, ktp., al la Fondaĵo de Esperantaj Studadoj (ESF) en Usono. Ŝi estas dumviva membro de UEA, Esperanto-Usono, kaj la Sanfranciska Esperanto Regiona Organizo. Ekde sia translokiĝo el Usono al Irlando, Patricia estas membro de la Esperanto-Asocio de Irlando.

Comments are closed