Katalin Kovats, Ph.D., Edukado.net: Manager & Editor | Edukado.net: Administranto kaj Redaktoro

 

katalin_kovats

Profile: "I am a philologist and a certified teacher of Esperanto, Italian and Russian languages, as well a specialist in teacher preparation. I have a Ph. D. focusing on the propaedeutic value of Esperanto and I have taught over a hundred Esperanto courses and seminars all over the world.

While I was teaching in Hungary, I founded and directed an Esperanto program at the Pedagogical Institute at Szombathely. Later on, I created a course on interlinguistics and Language Planning targeted at students in languages (please find more info at http://edukado.net/ext/dok?d=50).

Since 2001, I have lived in the Netherlands. That was the year of creation and launch of the website aimed at instructors of Esperanto www.edukado.net. This website has become a focal point of my editorial work and involvement with the Esperanto movement, some of the most important areas of which include:

 • creation and editing of course materials
 • facilitating networking and cooperation between Esperanto teachers
 • organization of language courses (e.g., during the World Esperanto Conventions)
 • organization of training sessions in conjunction with Esperanto events (e.g., during Interlinguistic Study Programs at Adam Mickiewicz University --  AMU, during North American Summer Esperanto Institute – NASK, etc.)
 • management and tracking of Esperanto courses throughout the world (http://edukado.net/kursejo)
 • archiving and presentation of thesis about Esperanto (or written in Esperanto): http://edukado.net/biblioteko/diplomlaborajhoj
 • presentation and reviews of Esperanto teaching resources (http://edukado.net/biblioteko/libroj)

I also developed a 100 lesson online training course, RITE, used by dozens of students from around 30 countries (http://edukado.net/klerigejo/rite/)

As of 2007, I was actively involved in introducing and organizing of exams according to the Common European Framework of Reference for Languages (http://edukado.net/ekzamenoj/ker). As a part of this effort, a textbook on this subject was translated into Esperanto, and an examination network was developed. In 2007-2015, there were conducted 50 exam session, with 1700 candidates from 66 countries.

In 2013 I created and launched a cultural internet game RISKO (Risk) -- http://edukado.net/ludoj/risko. Until November 2015, 700 people throughout the world have already participated. Approx. 140-150 people participate every month.

My pocketbook Poŝamiko (http://edukado.net/prie/sinprezento/poshamiko) has been one of Esperanto best-sellers, with over 9000 copies sold (through 2015). My other books, such as “Ĉu vi aŭdis, ke ....” (http://edukado.net/biblioteko/libroj?iid=19159) and “Stelsemantoj en la ora nordo” (http://edukado.net/biblioteko/libroj?iid=23413) have contributed to the enrichment of the Esperanto movement.

With the help of dozens of professional (mostly, teaching related) articles in various publications, I have contributed to the pedagogy and methodology of Esperanto.

As an editor of www.edukado.net, I have cooperated with ILEI (Association of Esperanto Teachers), the World Esperanto Association and various other Esperanto associations and professional groups related to the organization of courses, training sessions and exam coordination, and I would like to develop this cooperation even closer.

The cooperation with ESF, their continuous support have given me the means to realize all the work mention above, and for that I am eternally grateful.

Contact | Kontakto

Den Haag, Nederlando

katalin.kovats(at)gmail.com / redaktanto(at)edukado.net

www.edukado.net

Tel.: +31648926081

 

Profilo: "Mi estas filologo, diplomita lingvoinstruisto pri E-o (ELTE-Budapeŝto), itala kaj rusa lingvoj, trejnisto de lingvopedagogoj. Doktoriĝis pri la propedeŭtika valoro de Esperanto, gvidis pli ol cent E-kursojn kaj trejnseminariojn en diversaj partoj de la mondo.
Mi kunlaboras kun ILEI kaj MONATO kaj estas aŭtoro (sub la nomo K. Smidéliusz) de kelkaj lerniloj kaj libroj. Nuntempa mia plena (preskaŭ tag-nokta) okupo estas la redaktado de tiu ĉi hejmpaĝo por helpi al tiuj kiuj volas disvastigi nian lingvon. En tiu laboro multe helpas mia edzo Sylvain kaj iom malpli nia fileto Martin kaj ankoraŭ pluraj aliaj amikoj, kolegoj kiujn mi prezentas al vi sube. Por pli scii pri mi vidu mian profilon kaj informojn ĉe la kursgvidantoj en Edukado.net."

Instruante en Hungario mi fondis kaj gvidis Esperanto-fakon dum  dufoje 3 jaroj en la Pedagogia Altlernejo en Szombathely, kaj poste kreis kursprogramon pri interlingvistiko kaj lingvoplanado por studentoj de la lingvaj fakoj. http://edukado.net/ext/dok?d=50

Ekde 2001 mi vivas en Nederlando. Tiu jaro estas la jaro de la kreado kaj lanĉo de la porinstruista retejo wwww.edukado.net, kadre de kies redaktora laboro disvolviĝas miaj agadoj en la movado. Inter ili la plej gravaj estas: 

 • produktado kaj redaktado de kursmaterialoj, 
 • organizado de internaciaj kunlaboroj inter la instruantoj de la lingvo, 
 • gvidado de lingvokursoj (ekz. regule dum la universalaj kongresoj), 
 • okazigo de trejnadoj (ekz. en la universitato de Poznan, dum NASK)
 • kunordigado kaj registrado de Esperanto-kursoj de la mondo http://edukado.net/kursejo
 • arkivado kaj prezento de la priesperantaj kaj en Esperanto verkitaj diplomlaboraĵoj http://edukado.net/biblioteko/diplomlaborajhoj
 • prezento kaj rezenco de Esperanto-lerniloj http://edukado.net/biblioteko/libroj

Mi ellaboris ankaŭ 100-lecionon retan trejnadon RITE, http://edukado.net/klerigejo/rite/informoj kie studas plurdekoj da kursanoj el 30 landoj.  

Ekde 2007 mi agadas por enkonduki kaj okazigi la ekzamenojn laŭ la Eŭropa Referenckadro  http://edukado.net/ekzamenoj/ker. Kadre de tiu laboro estis tradukita la manlibro pri KER-ekzamenoj de la Konsilio de Eŭropo (Ĵenja, bv. atenti, ke ne mi tradukis, mi nur organizais, kunordigis la laboron kaj eldonon) kaj ellaborado de ekzamenreto. Ekde 2007 estis 50 ekzamensesioj, ekzameniĝis 1700 kandidatoj el 66 landoj. 

En 2013 mi kreis kaj lanĉis la kulturan retan ludon RISKO, http://edukado.net/ludoj/risko, pere de kiu jam 700 ludantoj ekludis, kaj regule kleriĝas monate 140-150 personoj. 

Mia libreto Poŝamiko http://edukado.net/prie/sinprezento/poshamiko furoras en Esperantujo, vendiĝis jam 9000 ekzempleroj. 

Ankaŭ miaj aliaj libroj: Ĉu vi aŭdis, ke .... http://edukado.net/biblioteko/libroj?iid=19159

kaj Stelsemantoj en la ora nordo http://edukado.net/biblioteko/libroj?iid=23413

kontribuis al la movado.

Pere de plurdeko da fakaj, ĉefe didaktikaj artikoloj, mi ankaŭ pere de la periodaĵoj okazigas metodikajn klerigojn.  

Kiel redaktoro de www.edukado.net mi kunlaboras kun ILEI, UEA kaj kun aliaj landaj kaj fakaj asocioj, rilate al okazigo de kursoj, trejnadoj aŭ organizado de ekzamenoj kaj ŝatus sekvi tiun laboron plu. 

Kunlaboro kun ESF, la ĉiama subteno de la fondaĵo donis al mi eblojn efektivigi la supre listigitajn laborojn, pro kio mi senlime dankemas.

Comments are closed