Plia sukcesa jaro por ESF

Ni venas al fino de plia sukcesa jaro por ESF, Esperantic Studies Foundation. Inter la multaj agadoj kaj organizaĵoj subtenataj de ESF, rekte au nerekte, troviĝas la Nord-Amerika Somera Esperanto-Kursaro (NASK), la rete bazita programo por lerni Esperanton Lernu.net, la jara simpozio ĉe Unuiĝintaj Nacioj pri lingvoj kaj UN, la retejo por Esperanto-instruistoj …

More – legu plu

Novaj libroj eldonitaj kun ESF-subteno

Du novaj libroj, kies eldono estis subvenciita de ESF, debutis ĉi-jare dum la Universala Kongreso de Esperanto en Lillo: UEA en konscio de esperantistoj de Zbigniew Galor kaj Jukka Pietiläinen, kaj Gvidlibro tra Esperantio (konciza leksikono de la Esperanto-kulturo: esperantonimoj, realioj kaj flugilhavaj vortoj) de Aleksandro S. Melnikov. UEA en konscio de esperantistoj estas detala sociologia esploro …

More – legu plu

Simpozio: Lingvo kaj Ekskludo

Kunlabore kun la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED),  la Stud-grupo pri Lingvo de la Unuiĝintaj Nacioj invitas vin kontribui al simpozio pri « lingvo kaj ekskludo », kiu okazos ĵaŭdon, la 7-an de majo, 2015, de 9:15 ĝis 17:00, en la Centro Church (777 United …

More – legu plu

2014: Arkivo

Feliĉajn festojn de ESF! En tiu ĉi bela sezono de jarfinaj festoj, ESF kaj Lernu.net salutas vin kaj deziras al vi kaj viaj familioj feliĉan kaj esperoplenan jaron 2015. Ni ankaŭ elkore dankas ĉiujn donacantojn de ESF kaj Lernu.net pro ilia malavara kaj fidela subteno, kaj ni dankas volontulojn de …

More – legu plu

2013: Arkivo

Jarfinaj salutoj de ESF En la finaj momentoj de la jaro oni emas retrorigardi kaj konsideri la eventojn de la jaro. Tiel, retrorigardante la agadon de ESF en 2013, ni volas sciigi kelkajn notindaĵojn: Ŝanĝiĝoj en la ESF-estraro Nova prezidanto Post iom pli ol jaro kiel prezidanto de ESF, alia …

More – legu plu