Simpozio: Lingvo kaj Ekskludo

Kunlabore kun la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED),  la Stud-grupo pri Lingvo de la Unuiĝintaj Nacioj invitas vin kontribui al simpozio pri « lingvo kaj ekskludo », kiu okazos ĵaŭdon, la 7-an de majo, 2015, de 9:15 ĝis 17:00, en la Centro Church (777 United Nations Plaza) en Novjorko.

La organizantoj bonvenigas proponojn por mallongaj 20-minutaj referaĵoj pri temoj kiel:

• Lingvopolitiko en internaciaj organizaĵoj

• Lingvo-egaleco en internaciaj kuntekstoj

• Lingvo-uzo en, kaj per, la Unuiĝintaj Nacioj

• Lingvo kiel faktoro en daŭripova disvolvado

• Lingvo kaj homaj rajtoj

• Diskriminacio surbaze de lingvo

• Lingvo kaj la post-2015-a disvolva strategio

• La rolo de lingvo en internacia pac-gardado

• Lingvo kaj tutmondiĝo

• Lingvo kaj minoritataj rajtoj

• Edukado en denaska lingvo

• Neregistaraj organizaĵoj kaj lingvopolitiko

Bv. sendi proponojn (200 vortojn maksimume) al la estro de la simpozi-organiza komitato, Profesoro Humphrey Tonkin, ĉe tonkin@hartford.edu, ĝis la 13-a de februaro, 2015. La komitato antaŭvidas findecidi la programon ĝis la 1-a de marto.

Comments are closed