ESF-subvencioj

 

ESF proponas du specojn de subvencioj: Interlingvaj esplor-subvencioj de ESF kaj la subvencioj de Interlingvistika Fonduso de CED. Vidu la detalojn ĉi-sube.

INTERLINGVAJ ESPLOR-SUBVENCIOJ DE ESF

Esperantic Studies Foundation donas interlingvajn esplor-subvenciojn (ĝis 10 mil USD) por subteni publikeblajn esplor-projektojn pri demandoj rilataj al la ESF-celoj. Ĉi tiu programo estas specife celita al postdoktoraj esploristoj kaj junaj universitat-stabanoj kiuj ekstarigas sian propran esplor-programon, kvankam ĉiuj rajtas peti subvenciojn de ESF.

Kiuj rajtas peti la subvencion

Ĉiuj individuoj kaj organizoj rajtas peti interlingvajn esplor-subvencion. ESF aparte bonvenigas monpetojn de doktoriĝaj studentoj, kiuj planas disertacian esploradon, kaj de universitataj instruistoj sen konstanta posteno.

Kiel peti subvencion

Vi povas peti subvencion kiam ajn. Antaŭ ol fari la oficialan peton, bv. kontakti iun el ESF-estraranoj, administranton aŭ direktoron por pridiskuti viajn planojn kaj ideojn. Kiam vi pretas monpeti, sendu al ni la dokumenton kun jenaj informoj:

 • viaj kvalifikoj, inkluzive rilatan edukon, lertojn kaj kapablojn, sciojn, spertojn, antaŭe publikigitajn aŭ nepublikigitajn esplor-projektojn (vi povas inkluzivi la kopiojn de la diplomoj, ekzamenajn atestilojn kaj ekzemplerojn de verkoj);
 • la problemo kiun vi proponas esplori;
 • la esplorado kiun vi proponas fari;
 • la antaŭvidata valoro de la proponata esplorado al teoria scio, praktikaj solvoj aŭ ambaŭ;
 • kie kaj en kiu(j) formo(j) vi esperas publikigi la rezultojn de via esploro;
 • kiel la proponita esploro rilatos al aliaj esplor-laboroj kiujn vi jam faris aŭ intencas fari;
 • la homaj kaj instituciaj rimedoj disponeblaj al vi por fari la proponatan esploron;
 • la iloj, aĵoj, servoj, vojaĝoj kaj aliaj kostoj kiujn vi antaŭvidas kiel necesajn por la esplorado;
 • la minimuma kvanto da rekta subteno kiun vi bezonus de ni por povi plenumi la esploron, kaj proponita temposkemo por ĝia pago;
 • la daŭro de via esplorado;
 • (se rilatas) la kvanto aŭ proporcio de subteno kiun postulis via institucio por kompensi siajn nerektajn kostojn ligitajn al la aŭspicado de via esplorado;
 • la nomoj kaj adresoj (inkluzive la retpoŝtajn adresojn kaj telefon-numerojn) de almenaŭ tri personoj kvalifikitaj atesti pri viaj kvalitoj kiel esploristo aŭ esplorista grupo.

Monsubtena temposkemo

Se ni donos Interlingvan Esplor-Subvencion al vi, ni dividos la subvencian sumon en partojn kiuj estos pagitaj dum via esplor-periodo kaj post la submeto de via fina raporto. Plej ofte ni pagas du trionojn de la monsubteno dum la esplorperiodo mem, kaj la fina pago (unu triono de la tuta sumo) estas pagita post kiam vi submetis kontentigan finan raporton.

Ricevantoj de Interlingvaj Esplor-Subvencioj povas ankaŭ esti invititaj partopreni en okazaj ESF-renkontiĝoj aŭ konferencoj.

Sendu pretajn monpetojn al nia administra oficejo (vidu la kontakt-informojn).

SUBVENCIOJ DE INTERLINGVISTIKA FONDUSO

Per subvencio de ESF, la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj starigis specialan fonduson, kiu donas malgrandajn subvenciojn por interlingvistik-rilataj, konferencoj kaj similaj aktivaĵoj. Vidu sube la procedurojn kaj postulojn por peti subvencion de la fonduso de CED por subteni interlingvistikajn kaj esperantologiajn studojn.

1.  Eldonaĵoj kaj similaj materialoj

CED volas maksimumigi la efikon de ĉiu subvenciata verko.  Sekve, gravas viaj planoj pri ĝia disvastigo.  Gravas ankaŭ, ke ĝi estu disponigata, almenaŭ resume, en pli ol unu lingvo – minimume en Esperanto kaj la angla.  Aparte gravas, ke laŭeble la eldonaĵo aperu ankaŭ en la reto, komplete aŭ resume.  Respondante la ĉi-sekvajn demandojn, bonvolu teni tion en konsidero.

1.1. La materialo. Por kiu materialo, vi petas subvencion?  Notu la titolon kaj klarigu la celon (gravecon, signifon ktp.) de la materialo. Resumu ĝian enhavon, amplekson ktp. Se ĝi estas parto de pli granda projekto, klarigu tiun projekton.

1.2. La destinita celgrupo. Al kiuj homoj la studo (libro, analizo ktp.) estas destinita (lingvistoj, studentoj, ĝenerala publiko ktp.)?

1.3. Tipo aŭ ĝenro.  Ĉu temas pri aparta ĝenro/tipo de publicaĵo (popularscienca libro, doktoriga disertacio; iu analizo aŭ enketo ktp.)?

1.4. Jam ekzistanta simila materialo.  Ĉu jam ekzistas simila materialo?  Se jes, specifigu ĝin.  Kiel via verko diferencas de ĝi?  Kiel via verko kontribuos al la scio pri la koncerna temo? 

1.5. Ekspertizoj.  Bv. doni per kelkaj frazoj la opinion de ekspertizantoj, se ili ekzistas (ekz. ekspertizo pri disertacio k.s.). Se temas pri represo aŭ ŝanĝita eldono, menciu recenzojn.

1.6. Eldono.  Donu informojn pri la eldonejo (se temas pri eldonaĵo) kaj ĝia preteco eldoni la materialon.

1.7. Aperdato.  Ĉu jam ekzistas antaŭvidata aperdato?

1.8. Disvastigo. Kiel vi disvastigos la libron (studon, alian materialon)?  Ĉu vi informos pri ĝi en sciencaj medioj, universitataj kaj esperantologie interesataj medioj k.s?  Ĉu vi metos ĝin en la reton, kaj, se jes, en kiu formo?  Ĉu vi disponigos ĝin al esplorbibliotekoj ekster Esperanto-rondoj?  Ĉu vi disponigos ĝin al la grandaj Esperanto-bibliotekoj (UEA, IEMW, CDELI ktp.)? 

1.9. Buĝeto. Bv. aldoni buĝeton (simpla cito de ĝenerala sumo ne sufiĉas). Ĉu aliaj partioj partoprenos la financadon?  Se jes, indiku la sumon, kiun ili kontribuos.  Ĉu rezultos aliaj enspezoj, ekzemple per vendo de la verko, honorario k.s?  Se via peto sukcesos, kiel ESF/CED pagu la koncernan sumon?  En via buĝeto bv. konsideri la dissendon de senpagaj ekzempleroj de via verko al la biblioteko de UEA kaj al CED.  

1.10. Biografio. Aldonu propran biografieton kaj tiujn de viaj eventualaj kunlaborantoj. La biografieto(j) montru viajn kvalifikaĵojn por plenumi la koncernan projekton.

1.11. Vi estas libera, aldoni pliajn informojn.

2.  Alispecaj Projektoj

2.1. La agado. Por kiu projekto vi petas subvencion? Notu la titolon kaj klarigu la celon (gravecon, signifon ktp.). Resumu la enhavon, amplekson ktp. Kia projekto ĝi estas (ekz. ĉeesto de konferenco, organizado de simpozio, kreo de retpaĝaro ktp)?  Se ĝi estas parto de pli granda projekto aŭ celo, klarigu tiun projekton aŭ celon.

2.2. La destinita celgrupo. Al kiuj homoj la projekto (aŭ la pli granda projekto menciita en 2.1) estas destinita (lingvistoj, studentoj, ĝenerala publiko ktp.) kaj kiel ĝi havos daŭran efikon?

2.3. Agado jam farita aŭ farata de aliaj fakuloj. Ĉu jam oni laboris en simila tereno?  Se jes, notu la detalojn kaj klarigu kiel via projekto ampleksigos ĝin aŭ diferencas de ĝi.  Kiel via projekto kontribuos al la scio pri la koncerna temo? 

2.4. Espertizoj. Bv. doni per kelkaj frazoj la opinion de ekspertizantoj, se ili ekzistas.

2.5. Kalendaro. Detaligu la antaŭvidatan temposkemon de la projekto, aŭ minimume la datojn de la komenco kaj fino.

2.6. Disvastigo. Kiel la rezultoj de la projekto estos disvastigataj, ekz. per aparta eldonaĵo.  Ĉu vi informos pri ĝi en sciencaj medioj, universitataj kaj esperantologie interesataj medioj k.s?  Ĉu vi metos ĝiajn rezultojn en la reton, kaj, se jes, en kiu formo?  Ĉu vi disponigos eventualan eldonaĵon al esplorbibliotekoj ekster Esperanto-rondoj?  Ĉu vi disponigos ĝin al la grandaj Esperanto-bibliotekoj (UEA, IEMW, CDELI ktp.)? 

2.7. Buĝeto. Bv. aldoni buĝeton (simpla cito de ĝenerala sumo ne sufiĉas). Ĉu aliaj partioj partoprenos la financadon?  Se jes, indiku la sumon, kiun ili kontribuos.  Ĉu rezultos aliaj enspezoj, ekzemple per vendo de produktoj, honorario k.s?  Se via peto sukcesos, kiel ESF/CED pagu la koncernan sumon?  En via buĝeto bv. konsideri la dissendon de senpagaj ekzempleroj de eventuala(j) verko(j) al la biblioteko de UEA kaj al CED.  

2.8. Biografio. Aldonu propran biografieton kaj tiujn de viaj eventualaj kunlaborantoj. La biografieto(j) montru viajn kvalifikaĵojn por plenumi la koncernan projekton.

2.9. Vi estas libera, aldoni pliajn informojn.

3. Proceduro

3.1. La membroj de la Komisono ESF/Interlingvistiko-esperantologio akceptas la proponon, ĝin diskutas kaj rekomendas resp. malrekomendas al ESF la subtenon.

3.2. La subvencipeton oni direktu al la administranto de ESF (admin @ esperantic.org). Li pludonos ĝin al la aliaj komisionanoj, se la peto atingis certan maturecon.

3.3. Se estiĝas problemoj dum la realigado de la projekto, estas konsilinde informi kaj eventuale  konsulti la komisionanojn.

Comments are closed