AMU Poznanon

ESF jam de jaroj finance subtenas la Interlingvistikajn Studojn en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando). Ĉi-jare ESF planas donaci pli ol antaŭe kaj instigi aliajn homojn fari la samon. Por helpi realigi tion, ESF lanĉas kampanjon “AMU Poznanon”, laŭ kiu la fondaĵo duobligos viajn donacojn al tiu unika programo: por ĉiu eŭro (dolaro, eno, realo, ktp.) donacita de esperantistoj al la Interlingvistikaj Studoj en Poznano, ESF aldonos samvaloran donacon, tiel ke la komune kolektita sumo atingu $5000! Do, se vi donacos 10 eŭrojn kadre de tiu ĉi kampanjo, ESF donacos pliajn 10 eŭrojn, kaj se vi donacos 100 eŭrojn, ESF aldonos 100 pliajn eŭrojn al la programo, ktp. Do, anstataŭ la planitaj $5000 nur de ESF, la programo povas ricevi aldonajn $5000 pere de VIA donaco, duobligita de ESF. Tiel, via donaco al la kampanjo “Amu Poznanon” helpos subteni tiun unikan programon per $10 000, entute.

“Amu tiun ĉi universitaton! Ĝi estas unika, ĉar ĝi proponas interlingvistikajn studojn, pri kio ne povas fanfaroni multaj aliaj landoj” (gvidanto de la programo, profesoro Ilona Koutny).

“Nur en tiu programo eblas klerigi niajn aktivulojn ĝis la grado, kiun oni povus atendi de la homoj de 21a jarcento, kiuj ambicias ŝanĝi la mondon” (UEA-prezidanto kaj ESF-estrarano Mark Fettes).

“Tiu kurso montris al ni ke Esperanto estas fenomeno multe pli riĉa ol ni povis imagi” (Ivan Colling, Brazilo, esperantisto de 27 jaroj kaj docento pri inĝenier-arto de universitato de Paranao kaj studanto de la programo)

Vi povas donaci rete (esperantic.org/amu) aŭ per UEA-konto: esfo-p (donacante per UEA, skribu al financoj@co.uea.org kaj nepre menciu “por AMU Poznanon”, kaj samtempe sciigu al admin@esperantic.org pri la farita donaco) – en ambaŭ kazoj ESF faros egalkvantan donacon. Interlingvistikaj Studoj kaj ESF esperas je via partopreno kaj via malavareco... duobligita!

Por donaci, klaku ĉi tie.

Pli pri Interlingvistikaj Studoj en Poznano ĉe http://www.amu.edu.pl/~interl/

Kiu amas Poznanon

Jen la listo de niaj malavaraj donacantoj al la Interlingvistikaj Studoj en Poznano! Koran dankon al ili pro la subteno!

Studjaro 2019-2020

ESF: $5000: stipendia subteno; $2500 (aldona subteno)+ duobligo de donacoj ĝis $2500

1.Michele Gazzola: 50 USD
2. Synnöve Mynttinen: 1000 EUR

Studjaro 2018-2019

ESF: $5000: stipendia subteno; $2500 (aldona subteno)+ duobligo de donacoj ĝis $2500

1. Geoffrey Sutton: 600 USD
2. Grazina Opulskiene: 30 USD
3. Magdaléna Feifičová: 10 EŬR
4. Matthias Hecking: 350 EŬR
5. Herman Deceuninck: 60 USD
6. Rob Moerbeek: 50 EŬR.
Studjaro 2017-2018

ESF: $5000: stipendia subteno; $2500 (aldona subteno)+ duobligo de donacoj ĝis $2500

1. Rob Moerbeek, Nederlando:  59 USD

2. Synnöve Mynttinen, Finnlando: 1182 USD

3. Douglas Draper, Norvegio: 59 USD

4. Mireille Grosjean  Svislando: 118 USD

5. Monika Molnar, Svislando: 20 USD

6. Matthias Hecking, Germanio: 300 USD

7. István Ertl, Luksemburgo: 118 USD

8. Monique Arnaud, Francio: 141 USD

9. Katja Lödör, Belgio: 588 USD

10.   Luigia Oberrauch, Italio: 118 USD

11. Herman Deceuninck, Belgio: 350 USD

12. Claude Nourmont, Francio: 588 USD

13. Mike Tyson, Usono: 100 USD

14. Ina Tautorat:  118 USD

15. Magdaléna Feifičová, Slovakio: 24 USD

16. Geoffrey Sutton, Britio: 623 USD

17. Goro Kimura, Japanio: 59 USD

18. Duncan Charters: 50 USD

19. Arja Kuhanen: 500 USD

(donacoj ekde aŭgusto, 2017)

***

Studjaro 2016-2017

ESF: $5000: stipendia subteno; $2500 (aldona subteno)+ duobligo de donacoj ĝis $2500

Nomo Lando  Donacita sumo   Tuta valoro de la donaco (duobligita) 
1 Gilles Tabard 50 USD 100 USD
2 Cvi Solt 24 USD 48 USD
3 Cyril Brosch  Germanio 25 USD 50 USD
4 Dave Wetzel 10 USD 20 USD
5 Joe Celko 10 USD 20 USD
6  Michele Gazzola  Italio  55 USD  110 USD
7  Katja Lödör  Belgio  106 USD  212 USD
8 Michael Tyson  Usono  100 USD  200 USD
9  Douglas Draper  Norvegio  56 USD  112 USD
10  Herman Deceuninck  Belgio  108 USD  216 USD
 11  Bernhard Westerhoff  19 USD  38 USD
 12  Johannes Derks  50 USD  100 USD
 13  Claude Nourmont Luksemburgo  270 USD  540 USD
 14  Cristian Severina  10 USD 20 USD

(ĉiu donaco ricevita post julio, 2017, iras al la jaro 2017-18)

***
Studjaro 2015-2016

ESF: $5000: stipendia subteno; $2500 (aldona subteno)+ duobligo de donacoj ĝis $2500

Nomo Lando Donacita sumo + Tuta valoro de la donaco (duobligita) 
1 Synnove Mynttinen Finnlando 1127 USD 2254 USD
2 Douglas Draper Norvegio 56 USD 112 USD
3 Magdaléna Feifičová Slovakio 22,5 USD 45 USD
4 Herman Deceuninck Belgio 56 USD 112 USD
5 Monika Molnar Svislando 100 USD 200 USD
6 P. Pereira 55 USD 110 USD
7 Matthias Hecking Germanio 110 USD 220 USD
8 Helene Dubois 60 USD 120 USD
9 Bernhard Westerhoff 19 USD 38 USD
10 Ramsey Cardwell Usono 20 USD 40 USD
11 Katja Lödör Belgio 215 USD 430 USD
12 Esther Schor Usono 75 USD 150 USD
13 Michael Tyson Usono 100 USD  200 USD
14 Herman Deceuninck  Belgio  106 USD  212 USD
15 Claude Nourmont  Luksemburgo  335 USD  670 USD
16  Douglas Draper  Norvegio  56 USD  112 USD
17  F. Sperber  Belgio   56 USD  112 USD
18  Michele Gazzola  Italio  56 USD   112 USD
 19   Geoffrey Sutton  Britio  167 US 334 USD

Studjaro 2014-2015

ESF: $5000: stipendia subteno; $2500 (aldona subteno)+ duobligo de donacoj ĝis $2500

  Nomo Lando Donacita sumo + Tuta valoro de la donaco (duobligita)
1 Rob Moerbeek  Brazilo 400 USD 800 USD
2 Familio Olds-Fettes  Kanado 125 USD 250 USD
3 Monique Paquelier  Francio 30 USD 60 USD
4 Cyril Brosch  Germanio 25 USD 50 USD
5 Joan Inglada Roig  Katalunio 30 USD 60 USD
6 Synnove Mynttinen  Finnlando 1127 USD 2254 USD
7 Bernhard Westerhoff   19 USD 38 USD
8 Matthias Hecking  Germanio 127 USD 254 USD
9 Maria Murphy  Usono 50 USD 100 USD
10 Carlos Gonzalez Spinola  Hispanio 50 USD 100 USD
11 Douglas Draper  Norvegio 62.5 USD 125 USD
12 Heinz-Wilhelm Sprick Germanio 24 USD 48 USD
13 Grazina Opulskiene  Litovio 23 USD 46 USD
14 Katarina Novotnicek Slovakio 35 USD 70 USD
15 Monique Arnaud Francio 228 USD 457 USD
16 Brian Moon Luksemburgio 329 USD 658 USD
17 A. Deceuninck-Bolaert Belgio 27 USD 54 USD
18 Michele Gazzola   60 USD 120 USD

Comments are closed