ESF-subvencioj

 

LA INTERLINGVISTIKA SUBVENCIA FONDUSO

ESF invitas proponojn pri esplorsubvencioj ĝis US$2000 por helpi precipe esploristojn kaj postdiplomajn studentojn realigi kaj publikigi esplorojn en kampoj kiel ekzemple lingvoplanado, interlingvistiko, transnacia lingvopolitiko, lingva justeco, kaj planlingvistiko (inkluzive de Esperanto). Subvencioj haveblas por:

 • malgrandaj esplorprojektoj
 • ĉeesto en konferencoj
 • vojaĝado al esplorbibliotekoj
 • subteno al surterena esplorado
 • evoluigo de retejoj
 • subteno al eldonado

                         … kaj rilataj agadoj 

Proponoj sekvu la jenajn gvidliniojn:

 1. La propono estu sendita kiel dokumento Word aŭ en pdf-formato al admin@esperantic.org. Malgranda internacia selekta komitato ekzamenos ĝin.
 2. La propono enhavu mallongan sed specifan buĝeton, tempolinion kiu indikas komencan kaj kompletigan datojn, kaj biografietojn de ĉiuj partoprenantoj.
 3. La propono priskribu la projekton en mallonga kontinua formo, klarigante viajn kvalifikaĵojn por plenumi la projekton kaj indikante la atendeblajn rezultojn.
 4. Proponoj por vojaĝado aŭ por konferenca partopreno klarigu la celon, gravecon kaj daŭron de via vizito.
 5. Proponoj por subteno de esplorado kaj por surterena esplorado enhavu planojn por publikigo kaj disvastigo de rezultoj.
 6. Proponoj por reteja evoluigo priskribu la celon, amplekson kaj antaŭvideblan efikon de la projekto, kaj planojn por konservo kaj aktualigo de la retejo en pli longa daŭro.
 7. Proponoj por subteno de monografioj aŭ aliaj publikaĵoj priskribu la laboron jam plenumitan kaj kondukantan al aperigo, la celatan legantaron kaj la probablan efikon de la publikaĵo. Kiel tiu publikaĵo konkurencos kun aliaj verkoj aŭ ilin kompletigos?
 8. La selektokomitato favoras proponojn kiuj indikas dividon de la kostoj inter pli ol unu partio. Bonvolu indiki en la buĝeto aŭ en la propono mem detalojn pri eventualaj kontribuaĵoj el aliaj fontoj aŭ de elspezoj kiujn kovros la subvenciato mem.
 9. Preferataj lingvoj por proponoj estas Esperanto aŭ angla. 

La Interlingvistikan Subvencian Fonduson administras la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), eldonanto de la revuo Language Problems and Language Planning.

ALIAJ FORMOJ DE SUBVENCIADO

De tempo al tempo ESF donas subvenciojn pli grandajn (ĝis US$10.000). Interesiĝantoj bonvolu sendi mallongan resuman mesaĝon al admin@esperantic.org. Se la Fondaĵo pretos konsideri vian proponon, ni sendos al vi taŭgajn gvidliniojn pri ĝia prezento. 

Comments are closed