La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj

La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) fondiĝis en la jaro 1952, laŭ iniciato de Universala Esperanto-Asocio, por antaŭenigi la sciencan studon de Esperanto kaj ties diversaj aplikoj en ĉiuj vivosferoj, por certigi la kompiladon kaj redaktadon de fidinda dokumentado pri Esperanto, kaj por subteni klopodojn prezenti la faktojn pri Esperanto al internaciaj organizoj, sciencaj kaj fakaj organizoj, kaj la ĝenerala publiko. Depost tiam, ĝi vastigis sian interesosferon por inkluzivi la esploradon de ĉiuj aspektoj de lingva politiko kaj lingvoplanado je internacia nivelo kaj la studon de lingvaj baroj al internacia komunikado.

Inter la plej gravaj agadoj de CED estas la jenaj:

  • redakto de la internacia faka revuo Language Problems and Language Planning (fondita kiel La Monda Lingvo-Problemo, 1969-1976), kiun eldonas trifoje jare la konata scienca eldonejo John Benjamins (ĉefredaktoro: François Grin);
  • eldonado de Informilo por Interlingvistoj (fondita kiel Novaĵletero por Interlingvistoj, 1974-77), kiu aperas trifoje jare;
  • kompilado de bibliografio de Esperantologio kaj interlingvistiko, kiu aperas kiel parto de la multe pli granda datenobazo de la usona Asocio pri Modernaj Lingvoj (MLA);;
  • organizado de la ĉiujara Esperantologia Konferenco kiel parto de la ĉiujara Universala Kongreso de Esperanto;
  • organizado (ofte kun lokaj aŭ internaciaj kunorganizantoj kaj en kunlaboro kun ESF) de la Nitobe-simpozioj pri lingvopolitiko, kaj aliaj specialigitaj konferencoj kaj seminarioj, ekzemple ĉe Unuiĝintaj Nacioj.

En julio 2007, en Amsterdamo, CED aranĝis Konferencon de Universitatoj kie Esperanto aŭ Interlingvistiko estas Instruata. Ligoj kun universitatoj estas grava parto de la laboro de CED.

La nuna estraro de CED konsistas el: Humphrey Tonkin (direktoro, Usono), Irene Caligaris (Italio), Guilherme Moreira Fians (Brazilo-Britio), Federico Gobbo (Italio), Kimura Goro (Japanio), Mélanie Maradan (Svislando), A. Giridhar Rao (Barato), Orlando Raola (Usono), Ida Stria (Pollando), Angela Tellier (Britio).

Comments are closed