Feliĉajn festojn

Kara amiko, La jaro 2016 estis sukcesa kaj eventoriĉa jaro por ESF. Nia Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) havis aparte grandan nombron de partoprenantoj; niaj stipendioj helpis al pluraj studentoj partopreni la interlingvistikajn kaj esperantologiajn studojn ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando); nia regula subteno helpas kreski al Edukado.net, …

More – legu plu

Detlev Blanke (1941-2016)

D-ro Detlev Blanke, unu el la plej renomaj nuntempaj interlingvistoj, kaj multjara kunlaboranto de ESF, forpasis la 20-an de aŭgusto en Berlino. Li naskiĝis la 30-an de majo 1941. Blanke lernis Esperanton memstare en 1957. Li doktoriĝis en 1976 per disertacio pri kompara vortfarado de Esperanto kaj la germana (Plansprache …

More – legu plu

Omaĝo al Paŭlo Gubbins

Nome de ESF (Esperantic Studies Foundation), mi deziras esprimi kondolencojn al la familio, kaj al la granda rondo de amikoj, kiuj kunlaboris kun Paulo Gubbins, lernis de li, kaj amis lin. Ni ĉiuj profunde sentas, kaj forte bedaŭras, lian subitan kaj emocie skuan forpason. Efektive, mi devas diri ‘Pauloj’, ne …

More – legu plu