Wallace Du Temple: Director & Investment Officer| Estrarano kaj Respondeculo pri Investoj

Areas of Interest: Ecological education; global education; distance learning; Esperanto education; Indigenous Language Instruction; Indigenous Rights and Human Rights.

Profile: The former Principal of the Victor Sammurtuk School, Chesterfield Inlet, Nunavut, Canada. Current area of interest: The application of, and realization of, The United Nations Declaration on the Rights of Aboriginal Peoples in the Canadian context. In 2018, FriesenPress published his recent book that partly deals with that topic, entitled, ‘Dream Catcher and Reconciliation’.


Contact | Kontakto
765 Braemar Avenue, North Saanich, BC, Canada, V8L 5G5.
wally.du.temple(at)esperantic.org

Interesoj: Edukado pri ekologio; tutmonda edukado; senĉeesta lernado; Esperanto-edukado; Instruado de Indiĝenaj lingvoj; Indiĝenaj rajtoj kaj homaj rajtoj.

Profilo: S-ro Wallace George du Temple estas antaŭa lernejestro de Victor Sammurtuk School en Chesterfield Inlet (Nunavut, Kanado). La nunaj esplorkampoj inkluzivas: La juraj kaj pratikaj aplikadoj kaj realigadoj de la ‘Deklaracio de la Unuiĝinta Naciaro (UN) pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj’ ene de Kanado. En 2018, FriesenPress eldonis lian novan libron kiu parte traktas tiun temon, titolita, ‘ Kaptanto de Sonĝoj kaj Reagordiĝo’.

Comments are closed