Novaj libroj eldonitaj kun ESF-subteno

Du novaj libroj, kies eldono estis subvenciita de ESF, debutis ĉi-jare dum la Universala Kongreso de Esperanto en Lillo: UEA en konscio de esperantistoj de Zbigniew Galor kaj Jukka Pietiläinen, kaj Gvidlibro tra Esperantio (konciza leksikono de la Esperanto-kulturo: esperantonimoj, realioj kaj flugilhavaj vortoj) de Aleksandro S. Melnikov. UEA en konscio de esperantistoj estas detala sociologia esploro …

More – legu plu

Simpozio: Lingvo kaj Ekskludo

Kunlabore kun la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED),  la Stud-grupo pri Lingvo de la Unuiĝintaj Nacioj invitas vin kontribui al simpozio pri « lingvo kaj ekskludo », kiu okazos ĵaŭdon, la 7-an de majo, 2015, de 9:15 ĝis 17:00, en la Centro Church (777 United …

More – legu plu

2014: Arkivo

Feliĉajn festojn de ESF! En tiu ĉi bela sezono de jarfinaj festoj, ESF kaj Lernu.net salutas vin kaj deziras al vi kaj viaj familioj feliĉan kaj esperoplenan jaron 2015. Ni ankaŭ elkore dankas ĉiujn donacantojn de ESF kaj Lernu.net pro ilia malavara kaj fidela subteno, kaj ni dankas volontulojn de …

More – legu plu

2013: Arkivo

Jarfinaj salutoj de ESF En la finaj momentoj de la jaro oni emas retrorigardi kaj konsideri la eventojn de la jaro. Tiel, retrorigardante la agadon de ESF en 2013, ni volas sciigi kelkajn notindaĵojn: Ŝanĝiĝoj en la ESF-estraro Nova prezidanto Post iom pli ol jaro kiel prezidanto de ESF, alia …

More – legu plu

2012: Arkivo

Dankon! “Estas pro ESF ke la revo de L.L. Zamenhof daŭre inspiras la esperantojn, sed estas dank’ al Lernu.net ke la esperantoj trovas sian vojon…” Tiel skribis lastatempe ESF-donacinto James Bulls el Kanado. Kaj li pravas. Jam dek jarojn pluraj dekoj da miloj da lernantoj “trovas sian vojon” al Esperanto dank’ al …

More – legu plu

2011: Arkivo

La Universala Lingvo: nun havebla DVD-e! La nova dokument-filmo pri la historio de Esperanto farita de usona Oskar-nomumita reĝisoro Sam Green estas disponebla sur DVD La Universala Lingvo, produktita kun financa subteno de Esperantic Studies Foundation, prezentas la tumultan historion kaj humanismajn idealojn malantaŭ Esperanto. Uzante la historiajn registraĵojn kaj intervjuojn kun …

More – legu plu